Uyarı Levhaları ve İşaretleri Anlamları

Aşağıdaki tabloda yer alan hususlar güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanır.

 

Renk

Anlamı ve Amacı

Tehlikeli hareket veya davranış

 Kırmızı

Yasak İşareti

Tehlikeli hareket veya davranış

Tehlike alarmı

Dur, kapat, düzneği acil durdur, tahliye et

Yangınla mücadele ekipmanı

Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne olduğu

 Sarı

Uyarı işareti

Dikkatli ol, önlem al, kontrol et

 Mavi (1)

Zorunluluk işareti

Özel bir davranış ya da eylem Kişisel koruyucu donanım kullan

 Yeşil

Acil kaçış, ilk yardım işareti

Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler

Tehlike yok

Normale dön

 (1) Mavi:

 (2) Fluoresan turuncu:

Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir.

Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir.

Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında bu renk çok dikkat çekicidir.

 

ÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak güvenlik ve sağlık işaretlerinin uygulanması ile ilgili kuralları belirlemektir.
İşveren, işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6. maddesinin (c) bendinin birinci fıkrasına göre yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; çalışma yöntemleri, iş organizasyonu ve toplu korunma önlemleriyle işyerindeki risklerin giderilemediği veya yeterince azaltılamadığı durumlarda, güvenlik ve sağlık işaretlerini bulundurmak ve uygun şekilde kullanmak zorundadır.

Yasaklayıcı işaretler
- Daire biçiminde,
- Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır)

Uyarı işaretleri
- Üçgen şeklinde
- Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)

Emredici işaretler
- Daire biçiminde,
- Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)

Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri
- Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)

Yangınla mücadele işaretleri
- Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)

 

Dipnot : Piktogram ya da piktograf bir eşyayı, bir objeyi, bir yeri, bir işleyişi, bir kavramı resmetme yoluyla temsil eden semboldür. Bu sembollere dayalı yazı sistemine "piktografi" denir.

Laçin İş Elbiseleri ve Güvenlik Malzemeleri İmalatı --- Konya İş Elbiseleri --- Laçin Okul Kıyafetleri --- Laçin Reklam ve İş Elbiseleri --- İş Kıyafetleri